HOGEDRUK WATERSTRAAL SNIJDEN

WELKOM bij TANK CUTTERs,
EXPERTS IN HOGEDRUK
WATERSTRAAL SNIJDEN

Tank Cutters zijn experts in het high-speed 3.800 bar (55 psi) waterstraal snijden van:

  • Tank bodems  (elke diameter)
  • Dubbele bodems
  • Tank wandplaten
  • Tank daken
  • Ventilatie en toegangs openingen
  • Leidingwerk
  • On- en offshore
Tank Cutters logo, ultra high pressure waterjet cutting

Tank Cutters           Over ons           Diensten           Contact

Tank Cutters logo, ultra high pressure waterjet cutting